165.83 bez DPH
199.00 s DPH

Kniha GDPR v praxi

SKU: GDPR01

Trápite sa s GDPR? Neviete ako vypracovať dokumenty k GDPR alebo ich aktualizovať?

S praktickou príručkou a s kompletnými vzormi na USB to zvládnete úplne sami, rýchlo a jednoducho.

GDPR sa týka takmer každého. Či už ste firma s jedným zamestnancom alebo živnostník, ktorý zbiera len emaily zákazníkov, je potrebné splniť si povinnosti vyplývajúce z GDPR. Pokiaľ si tieto povinnosti nesplníte, príp. vaša dokumentácia k GDPR nie je správna či aktuálna, môžete dostať pokutu až do 20 mil. €.

Od účinnosti GDPR v máji 2018 sa toho veľa zmenilo. Prax zodpovedala niektoré otázky a rozhodnutia súdov dotvorili právny rámec ochrany osobných údajov. Kompetentné orgány vydali množstvo usmernení a stanovísk, ktoré spresňujú a vysvetľujú niektoré aplikačné problémy, prípadne dopĺňajú zákon. Aktualizovanú knihu GDPR v praxi musíte mať, ak má byť aj po zohľadnení všetkých zmien vaše riešenie GDPR v poriadku.

Zrušiť výber

Popis

Kniha GDPR v praxi je rozdelená na dve časti. Prvá, všeobecná časť vás krok po kroku prevedie celým procesom zavedenia GDPR do praxe. Na desiatkach príkladov sa dozviete, aké povinnosti vám vznikajú a ako si ich splniť. Druhá, osobitná časť podrobne vysvetľuje osobitosti spracúvania osobných údajov v najbežnejších agendách, ktoré takmer každý podnikateľ prevádzkuje. Bližšie špecifikuje napr. personálnu agendu, účtovníctvo, e-shopy, marketing, či kamerový systém. V neposlednom rade aktualizované znenie knihy poukazuje na hrozbu pokuty pri nesprávnom riešení GDPR a popisuje výsledky kontrol na Slovensku, ako aj kontroly v iných štátoch EÚ.

Aké vzory ku GDPR v knihe nájdete?

Ku knihe GDPR v praxi dostanete USB kľúč, na ktorom sú všetky vzory potrebné pre zavedenie GDPR do praxe. Vzory sú spracované advokátom, špecialistom na ochranu osobných údajov, a preto sa na ne môžete spoľahnúť. Všetky dokumenty sú vo formáte Word, aby ste ich vedeli ľahko upraviť podľa svojich potrieb.

Súčasťou knihy je aj balík týchto vzorových dokumentov k GDPR:

Dokumenty pre vykonanie auditu

 • Postup zavedenia GDPR do praxe
 • Postup aktualizácie GDPR
 • Poverenie na vykonanie auditu
 • Audit spracúvania osobných údajov
 • Checklist  – na čo pri audite nezabudnúť

Spracúvanie osobných údajov

 • Súlad spracúvania osobných údajov s GDPR
 • Smernica o ochrane osobných údajov
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre prevádzkovateľa
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre sprostredkovateľa
 • Test proporcionality
 • Kritéria pre posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Práva dotknutých osôb

 • Zásady ochrany osobných údajov
 • Informácie o cookies
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Checklist pre súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Odvolanie súhlasu
 • Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos
 • Namietanie spracúvania osobných údajov
 • Odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania
 • Oznámenie o vybavení žiadosti
 • Evidencia žiadostí dotknutých osôb

Dokumenty pre zamestnancov

 • Aktualizácia pracovnej zmluvy
 • Dodatok k pracovnej zmluve
 • Oboznámenie zamestnanca o spracúvaní jeho osobných údajov
 • Poučenie zamestnanca
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov
 • Smernica pre zamestnancov

Dokumenty pre sprostredkovateľov (externých spolupracovníkov)

 • Checklist pre výber sprostredkovateľa
 • Sprostredkovateľská zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 • Pokyny pre sprostredkovateľa
 • Súhlas s poverením ďalšieho sprostredkovateľa
 • Oznámenie o poverení ďalšieho sprostredkovateľa

Dokumenty pre zodpovednú osobu

 • Analýza týkajúca sa určenia zodpovednej osoby
 • Určenie zodpovednej osoby
 • Oznámenie o určení zodpovednej osoby Úradu na ochranu osobných údajov

Bezpečnostné incidenty

 • Záznam o bezpečnostnom incidente
 • Evidencia bezpečnostných incidentov
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe